Zapytanie ofertowe nr 2/2018/CED na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/CED na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczestników projektu “Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”
Przedmiotem zapytania jest indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 120 uczestników kursów zawodowych w wymiarze 4 godziny zegarowe na osobę. Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach do pobrania dostępnych poniżej.
Do pobrania:
Ogłoszenie znajduje się również na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
Nr ogłoszenia: 1092299