Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe

Oficjalnie zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonym poniżej zapytaniem na realizację indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu  “Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie znajduje się również na stronie: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 
Nr ogłoszenia: 1080735