Terminy kursów

Terminy realizacji poszczególnych kursów zawodowych:

Nazwa kursu

IV kw. 2017

I kw. 2018

II kw. 2018

III kw. 2018

IV kw. 2018

I kw. 2019

Kadry i płace

Grafika i poligrafia cyfrowa

Opiekun osoby starszej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego

Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135

Technolog robót wykończeniowych

Uprawnienia elektryczne – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV