Spotkanie liderów środowisk współdziałających w ramach CED

26.01.2018 roku odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie liderów środowisk zaangażowanych w kształcenie zawodowe w modelu LLL.

Spotkanie poprowadziła prof. ZPSB Grażyna Maniak, która wprowadziła uczestników w problematykę zarówno zmian demograficznych, jak również ich konsekwencji dla rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz powiatach objętych projektem „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. Istotnym elementem wystąpienia prof. Maniak były kwestie związane z generacją NEET (not in employment, education or training) oraz potrzebą nowoczesnej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w modelu kształcenia się przez całe życie (LLL).
W dalszej części spotkania dyskutowano nad następującymi kwestiami:

  • Jakie są potrzeby, możliwości, bariery w edukacji dorosłych na rynkach lokalnych?
  • Jaki jest optymalny model edukacji osób dorosłych w warunkach lokalnych?
  • Jakie podmioty powinny być jego aktywnymi „aktorami”?