Kursy

DOSTĘPNE KURSY

Wszystkie

Technolog robót wykończeniowych

ced0 students

Opiekun osoby starszej

ced0 students

Kurs: Grafika komputerowa

ced0 students

Projekt pod nazwą „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00