Konferencja na medal!

W dniu 17.04.2018 na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach odbyła się konferencja, otwierająca oficjalnie projekt “Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście, wśród których byli między innymi przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, urzędnicy, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców. Na wydarzenie przybyli również eksperci zarówno z naszego regionu, jak również instytucji ogólnopolskich i międzynarodowych. Konferencja składała się z 3 części. Pierwsza z nich poświęcona była wprowadzeniu do tematyki uczenia się przez całe życie, oczekiwań pracodawców na lokalnym rynku pracy, Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji oraz dobrym praktykom w proponowanej ofercie szkoleniowej, dopasowanej do potrzeb rynku pracy. W drugiej części zaprezentowano najnowsze tendencje w europejskiej i polskiej edukacji osób dorosłych w kontekście dobrych praktyk. Pani Małgorzata Rozpara z Pearson Central Europe mówiła również o systemie walidacji i certyfikacji kompetencji rynkowych.

Ostatnią część konferencji stanowił warsztat prowadzony przez dr Kamilę Pawłowską z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Był on poświęcony głównie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, stanowiącemu polską odpowiedź na potrzeby w zakresie edukacji dorosłych. Nie zabrakło również dyskusji na temat 5 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, który budzi wiele emocji, ze względu na kształtujące się dopiero założenia jego funkcjonowania w Polsce.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA

DOSTĘPNE SĄ TUTAJ

Organizator

Patronat medialny