Informacja o wyborze wykonawcy – Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych…

Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych „Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)” w ramach projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

Informujemy, że w postępowaniu 1/2019/CED wyłoniono wykonawcę zlecenia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 kursów zawodowych „Spawacz blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”. Wykonawcą jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie, ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów.