II Edycja kursu Opiekuna osoby starszej rozpoczęta

25 stycznia rozpoczęła się II już edycja kursu Opiekuna osoby starszej realizowanego w ramach Centrum Edukacji Dorosłych w projekcie UE – “Spoina”.

Na pierwszych godzinach zajęcia przeprowadziła dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gryficach p. Marzena Pelc.
Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia praktyczne w liczbie 50 godzin. Odbywać będzie się w piątki i soboty. Łącznie obejmie ok. 20 dni szkoleniowych oraz zajęć praktycznych.
Uczestnik po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji opiekuna osoby starszej (kod zawodu: 341202).