Technolog robót wykończeniowych
25
lip

Technolog robót wykończeniowych

Termin rozpoczęcia najbliższego kursu planowany jest 26.11.2018

Dla kogo?

Kurs przewidziany jest dla wszystkich osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć, uzupełnić bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Warunkiem jest silna motywacja oraz stan zdrowia, umożliwiający odbycie kursu, szczególnie uczestnictwo w zajęciach praktycznych. Kurs jest przewidziany dla mieszkańców następujących powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, łobeskiego, goleniowskiego i kamieńskiego.

Uczestnik kursu zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne. Właśnie ten wymiar praktyczny stanowi największą wartość dodaną kursu.

Umiejętności w zakresie robót wykończeniowych są w obecnych czasach jedną z najbardziej pożądanych kwalifikacji na rynku pracy. W okresie boomu budowlanego i w warunkach bieżącej sytuacji na rynku pracy, osoby z kwalifikacjami uzyskanymi w trakcie kursu, nie powinny mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Zdobycie kwalifikacji technologa robót wykończeniowych to również idealna okazja do zrealizowania marzeń o posiadaniu własnej firmy.

Co również bardzo istotne, umiejętności zdobyte na kursie „Technolog robót wykończeniowych” mogą być bardzo przydatne także w życiu osobistym. W tym kontekście to kurs również dla osób, które dla własnych potrzeb chciałyby zdobyć umiejętności związane z pracami remontowymi oraz wykończeniowymi.

Kurs będzie realizowany w 2 edycjach.
Edycja pierwsza rozpoczyna się już 26.11.2018 roku.
W każdej edycji kursu może uczestniczyć 10 osób.

Jak wygląda realizacja kursu ?

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 160 godzin szkolenia praktycznego. Kurs odbywać się będzie w dni robocze przez 5 dni w tygodniu. Łącznie będzie obejmował 28 dni szkoleniowych, w tym 1 dzień przeznaczony na egzamin.

Miejsce realizacji kursu:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzebiatowie
ul. Torowa 1 (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
ul. Torowa 27 (zajęcia praktyczne)
72-320 Trzebiatów

Osoby uczestniczące w kursie uzyskują ponadto możliwość dwukrotnego spotkania z doradcą zawodowym (po rozpoczęciu kursu oraz po jego zakończeniu, łącznie 4 godziny konsultacji), w celu lepszego rozpoznania swojego potencjału i predyspozycji zawodowych, oraz możliwości realizacji kariery zawodowej na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Terminy spotkań ustalane są z każdym uczestnikiem indywidualnie, po pozytywnej rekrutacji na kurs. Konsultacje z doradcą zawodowym są obligatoryjne.

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

Na zakończenie kursu uczestnicy przystępują do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości ze Szczecina. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym absolwenci kursu uzyskują tytuł czeladnika w zawodzie Technolog robót wykończeniowych. Co bardzo istotne, umiejętności zdobyte na kursie „Opiekun osoby starszej” mogą być bardzo przydatne również w życiu osobistym. W tym kontekście to kurs również dla osób, które ze względów rodzinnych, potrzebują zdobycia umiejętności niezbędnych do opieki nad osobami bliskimi: rodzicami, dziadkami itp.

Zwrot kosztów dojazdu

Dla uczestników kursu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu, niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu zarówno dla osób podróżujących własnym samochodem, jak również środkami komunikacji publicznej.

Moduł Liczba godzin
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godzin
2. Podstawy rysunku zawodowego – 4 godzin
3. Materiałoznawstwo – 12 goodzin
4. Technologia z maszynoznawstwem – 16 godzin
5. Zajęcia praktyczne – 160 godzin
dobór materiałów i narzędzi
wykonywanie robót murarskich
wykonywanie robót tynkarskich i okładzinowych (glazurniczych)
wykonywanie robót malarskich
wykonywanie robót podłogowych (posadzkarskich)

Zawartość kursu

Opis kursu

Review

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%