Opiekun osoby starszej
22
mar

Opiekun osoby starszej

Termin rozpoczęcia najbliższego kursu planowany jest na I. kwartał 2019 roku

Dla kogo?

Kurs przewidziany jest dla wszystkich osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć, uzupełnić bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego oraz predyspozycji psychofizycznych do wykonywania tego zawodu (istotne znaczenie ma wysoki poziom empatii oraz komunikatywność).

Uczestnik kursu zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne, związane z opieką nad osobami starszymi oraz leżącymi. Właśnie ten wymiar praktyczny stanowi największą wartość dodaną kursu.

Kurs będzie realizowany w 2 edycjach.
Edycja pierwsza rozpoczyna się już 13.04.2018 roku i potrwa do 30.06.2018 roku.
Druga  edycja przewidziana jest w I kwartale 2019 roku. 
W każdej edycji kursu może uczestniczyć 10- 12 osób.

Jak wygląda realizacja kursu ?

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia praktyczne w liczbie 50 godzin. Kurs odbywać się będzie w piątki i soboty. Łącznie będzie obejmował ok. 20 dni szkoleniowych oraz dodatkowo zajęcia praktyczne.

Miejsce realizacji kursu:

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach
Piłsudskiego 34,
72-300 Gryfice

Osoby uczestniczące w kursie uzyskują ponadto możliwość dwukrotnego spotkania z doradcą zawodowym (po rozpoczęciu kursu oraz po jego zakończeniu, łącznie 4 godziny konsultacji), w celu lepszego rozpoznania swojego potencjału i predyspozycji zawodowych, oraz możliwości realizacji kariery zawodowej na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Terminy spotkań ustalane są z każdym uczestnikiem indywidualnie, po pozytywnej rekrutacji na kurs. Konsultacje z doradcą zawodowym są obligatoryjne.

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

Uczestnik kursu zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne, związane z opieką nad osobami starszymi oraz leżącymi. Właśnie ten wymiar praktyczny stanowi największą wartość dodaną kursu.

Umiejętności opiekuna osoby starszej są w obecnych czasach jedną z najbardziej pożądanych kwalifikacji na rynku pracy. Dotychczas zwykło się twierdzić, że specjaliści w tym zakresie są wręcz rozchwytywani na rynkach pracy w krajach zachodnich, takich jak Niemcy, Francja, czy kraje skandynawskie. Stojąc w obliczu przemian demograficznych polskiego społeczeństwa, można z całą pewnością stwierdzić, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych w naszym kraju będzie systematycznie rosło.

Co bardzo istotne, umiejętności zdobyte na kursie „Opiekun osoby starszej” mogą być bardzo przydatne również w życiu osobistym. W tym kontekście to kurs również dla osób, które ze względów rodzinnych, potrzebują zdobycia umiejętności niezbędnych do opieki nad osobami bliskimi: rodzicami, dziadkami itp.

Zwrot kosztów dojazdu

Dla uczestników kursu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu, niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu zarówno dla osób podróżujących własnym samochodem, jak również środkami komunikacji publicznej.

Uczestnik otrzymuje:

Kurs zawodowy kończy się egzaminem.  Uczestnik po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji opiekuna osoby starszej (kod zawodu: 341202).

Ramowy program kursu

 

Moduł Liczba godzin
1. Organizowanie prac opiekuńczo- wspierających osobie starszej 15
2. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie starszej 60
3. Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających u osoby starszej 60
4. Udzielanie wsparcia i aktywizowanie osób starszych 15
5. Zajęcia praktyczne (w specjalistycznej instytucji/ ośrodku opieki) 50

Zawartość kursu

Opis kursu

Review

0.0

0 rating

5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%