Kurs: Kadry i płace (poziom podstawowy)
16
sie

Kurs: Kadry i płace (poziom podstawowy)

Najbliższa edycja kursu planowana jest na IV kwartał 2018 roku

Dla kogo?

Kurs przewidziany jest dla osób chcących rozpocząć pracę w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Kurs uczy również praktycznego zastosowania w codziennej pracy programów komputerowych dedykowanych procesom kadrowo-płacowym, co pozwala na zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.

Kurs będzie realizowany w dwóch edycjach (IV kwartał 2017r. i IV kwartał 2018r.).
Liczba osób objętych dofinansowaniem w obu edycjach kursu: 20

Jak wygląda realizacja kursu?

Kurs obejmuje 60 godzin dydaktycznych. Realizowany jest przeważnie w dni wolne od pracy.

Miejsce realizacji kursu: Gryfice, ul. Piłsudskiego 34
Centrum Edukacji Dorosłych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział Ekonomii i Pedagogiki.

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacji oraz zaprasza uczestników do rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Ponadto, osoby uczestniczące w kursie uzyskują możliwość dwukrotnego spotkania z doradcą zawodowym (przed i po kursie, łącznie 4 godziny konsultacji), w celu lepszego rozpoznania swojego potencjału i predyspozycji zawodowych, oraz możliwości realizacji kariery zawodowej na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Terminy spotkań ustalane są z każdym uczestnikiem indywidualnie, po pozytywnej rekrutacji na kurs. Konsultacje z doradcą zawodowym są obligatoryjne.

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym lub w firmach świadczących usługi kadrowo-płacowe na rzecz innych podmiotów.

Przewidywane efekty kształcenia to nabycie wiedzy zawodowej i opanowanie umiejętności zawodowych dających zdolność wykonywania pracy pracownika ds. osobowych i obsługi płacowej, polegającej m.in. na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy,
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potrąceń z  wynagrodzeń

Wymienione zdarzenia kadrowo-płacowe uczestnicy rejestrują oraz przygotowują w popularnych na rynku systemach kadrowo-płacowych, takich jak Symfonia i Płatnik.

Uczestnik otrzymuje:

 • Wiedzę i umiejętności zawodowe
 • Doradztwo w zakresie własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN
 • Dodatkowo osoba, która zdała egzamin otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębie zawodów: pracownik ds. osobowych i pracownik obsługi płacowej
 • Zwrot kosztów dojazdu na kurs, niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursu. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu zarówno dla osób podróżujących własnym samochodem, jak również komunikacją publiczną.

 

Ukończenie kursu

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na min 80% zajęć oraz odbycie konsultacji z doradcą zawodowym w siedzibie Centrum Edukacji Dorosłych ZPSB w Gryficach

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin końcowy, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębie zawodu:

 • pracownik ds. osobowych                        441501
 • pracownik obsługi płacowej                     431301

Terminy

Najbliższa edycja kursu planowana jest na IV. kwartał 2018 roku. Dokładny terminarz kursu zostanie podany do końca września 2018 roku.

Terminy konsultacji z doradcą będą ustalane indywidualnie, po zakwalifikowaniu się uczestnika na kurs.

Zawartość kursu

Review

5.0

1 rating

5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
 • ced

  November 24, 2017 at 11:11 AM

  Polecam :-)