Centrum Edukacji Dorosłych

Wyrównujemy dostęp do uczenia się przez całe życie oferując bezpłatne kursy dofinansowane ze środków unijnych.

15

w trakcie trwania projektu

Kursów

180

DLA UCZESTNIKÓW

miejsc

7

TEMATYCZNYCH

nurtów

2100

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

godzin

separator

MIEJSCE DO NAUKI I ROZWIJANIA SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

NAUKA PRAKTYCZNA

NAUKA PRAKTYCZNA

Wszystkie kursy są prowadzone w formie praktycznej i uczą rzeczywistego przygotowania do zawodu.

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU

Rozwój kariery jest wspierany przez profesjonalnych doradców zawodowych.

PROGRAMY NAUCZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

PROGRAMY NAUCZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

Oferujemy programy nauczania stworzone na podstawie realnych potrzeb pracodawców.

Projekt pod nazwą „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020
Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00

separator

Nasi prowadzący
są praktykami
zawodowymi

Praktycy i dydaktycy

Wykładowcy, edukatorzy, mentorzy współpracujący z Centrum Edukacji Dorosłych stanowią doświadczoną kadrę funkcjonującą w świecie biznesu i edukacji. Łącząc te dwie płaszczyzny zapewniają jakość w edukacji swoich podopiecznych.

Materiały edukacyjne

Naszym kursantom zapewniamy materiały szkoleniowe i warsztatowe. Ich ilość jest uzależniona od rodzaju kursu.

Dostarczamy wiedzę praktyczną

Centrum Edukacji Dorosłych jest wyspecjalizowane w dostarczaniu kursów i szkoleń o charakterze praktycznym. Nasi prowadzący dbają o to, by zminimalizować zakres teorii i skupiać się na umiejętnościach i realnych kompetencjach swoich podopiecznych. Preferujemy partnerski model współpracy.

person